Avrupa Birliği mevzuatına uygun olarak, Isı payölçer sistemi kullanımı ile ilgili düzenlemeleri de kapsayan Enerji Verimliliği Yasası 2007 yılında TBMM genel kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir.
Tasarıda, yeni merkezi ısıtma sistemli binalarda ısı paylaşım sistemleri kullanılması zorunlu hale getirilmiş, 5 yıllık bir geçiş süreci sonunda eski yeni tüm merkezi sistemli binaların bu sisteme geçmesi hükme bağlanmıştır.
Ayrıca, Enerji Verimliliği Yasası kapsamında Kat Mülkiyeti Kanununun 42nci maddesine ısıtma giderlerinin paylaştırılması Çevre ve Şehircilik Bakanlığının hazırladığı yönetmeiğe göre düzenlenir maddesi eklenmiştir.Bu yönetmelik 2008 yılında hazırlanarak yürülüğe girmiştir.
Isı payölçer sistemli merkezi ısıtma sistemlerini tercih etmekle; konforlu bir ısınmanın yanında, ısı kullanımı ve tüketimini kişiselleştirilerek kullanıcıların ısı tüketiminde daha dikkatli davranmaları ve dolayısıyla daha az enerji harcamaları sonucu, enerji tasarrufuna olanak sağlanmış olacaktır. Konut sakinleri ısınma konforundan taviz vermeden daha iyi ısınıp daha az para öderken, ülkemiz de enerji ithali için dışarıya daha az para ödeyecektir.