Isı payölçerin kaydettiği ısı tüketim bilgileri radyo frekansı aracılığı ile evlere girilmeden binaya yerleştirilen merkezi veri toplayıcı tarafından okunur. Okunan tüketim değerleri faturalandırma yazılımı sayesinde gider bildirimlerinin oluşturulmasında kullanılır.