Isı kontrol cihazları ve ısınma maliyetlerinin ısı kullanım miktarına bağlı olarak paylaşımını sağlayan ısı payölçer sistemlerinin kullanımı ile iç ve dış hava sıcaklıklarına bağlı olarak iç ortamlarda arzulanan konfor sağlanırken, herkes kendi enerji tüketimini kontrol ederek tükettiği kadar enerjinin parasını ödeyecek, böylece tüketimin kişileşmesi ve ısınma giderlerinin tüketilen enerji miktarınca ceplere yansıması sonucu, daha bilinçli ve dikkatli bir enerji kullanımı sağlanmış olacaktır.
Bunun sonucunda, merkezî ısınma sistemlerinde enerjinin gerektiği kadar kullanımı sağlanarak, hem çok pahalı ve kısıtlı olan enerji kaynaklarının verimli kullanımına katkı sağlanmış, hem de ülkemizin ekonomik kaynakları daha rasyonel şartlar dahilinde kullanılmış olacaktır.