Mekanik tesisatın projelendirilme aşamasında, gerekli ölçüm ekipmanlarının takılacağı noktaların belirlenmesinden başlanarak, bu ölçüm ekipmanlarının boyutlandırılması ve diğer özelliklerinin seçimlerinin yapılmasında, Kodsan Termosar Enerji Sistemleri her türlü teknik desteği sizlere sağlamaktadır. Bunun yanında, cihaz montajı, sistem kurulumu, devreye alınması ve işletilmesi konularında tüm süpervizörlük hizmetleri geniş teknik kadrosu tarafından verilmektedir.