Kodsan Termosar Enerji Sistemleri; 14 Nisan 2008 Tarihli, 26847 sayılı, ‘Merkezi Isıtma ve Sıhhi Sıcak Su Sistemlerinde Isınma ve Sıhhi Sıcak Su Giderlerinin Paylaştırılmasına İlişkin Yönetmelik’ kapsamında; merkezi ısıtma, soğutma ve sıcak su kullanımı olan yapılarda bulunan, kalorimetre ve su sayaçlarının okumalarını ve bu okumalardan elde ettiği veriler ile merkezi ısıtma, soğutma ve sıcak su sistemi giderlerinin bağımsız bölümler arasında paylaşımını gerçekleştirmektedir.