Kullanıcıların, mevcut merkezi ısıtma sistemi yatırımlarını bozmadan ve merkezi ısıtma  sisteminin avantajlarını kaybetmeden adil bir şekilde bireysel ısınma modeline geçmelerini sağlar.
Kat sakinleri harcadıkları yakıt oranında, yakıt bedeline katılım yaparlar. Bu nedenle, eşit paylaşımda yaşanan yakıt parası ile ilgili tartışmalar son bulur.
Alt katlar ile üst katlar ve güneş gören cephe ile görmeyen cephe arasındaki ısınma dengesizliklerini ortadan kaldırır.
Avrupa Birliği ülkelerindeki uygulamalardan elde edilen verilere göre, yakıt ekonomisi açısından bina genelinde %40' a kadar tasarruf sağlanmaktadır.
Ülkemizde yapılan uygulamaların sonuçları da %20 %30 arasında yakıt tasarrufu sağlandığını göstermektedir.