Isı ve kontrol ekipmanlarının kullanımı zorunluluğu Enerji verimliliği Kanununda yer almakta olup, bu sistemlerin kullanılması durumunda gider paylaşımının nasıl yapılacağı nasıl hesaplanacağı konularını Yönetmelik düzenlemektedir.Dolayısıyla, sistemin süresi içinde merkezi ısıtma sistemli binalarda kullanılmaması durumunda Kanuna aykırı hareket edilmiş olacağından Kanuna aykırı hareket etmekten dolayı Hukuki süreç başlatılabilir.