Tesisat suyunun dairelere birden çok kolondan giriş yaptığı binalarda ısı payölçer, tek bir noktadan giriş yaptığı (kollektörlü sistem) binalarda ise ısı payölçer ya da kalorimetre (ısı sayacı) kullanılabilir. Bazı binalarda sıhhi sıcak suyu merkezi olarak üreten boyler bulunur. Böyle durumlarda da ayrıca sıcak suyu ölçen sıcak su sayacı da kullanılmalıdır.