Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından yetki belgesi verilmiş tüzel kişiler yetkilendirilmiş ölçüm şirketleri olarak ifade edilmekte olup danışmanlık hizmeti alınacak firmalardan yetki belgesi istenmelidir.